WhatsApp
Telefon
  • Fevzi Çakmak Mah. Gülüstan Cad. Atiker 3. Sanayi Sit. 7. Blok No:31/M KONYA
Gıda Makinaları
22 Ocak 2021, 13:17

Gıda Makinaları

Gıda Makinaları: Süt ve süt ürünleri çikolata şeker katı sıvı depolama alanlarını içerir.
Gıda Endüstrisi ve Gıda Bilimi
Gıdaların temel özellikleri ve üretiminde kullanılan ilkeler:
Faz geçişi, yoğunluk ve özgül ağırlık
Akış tipleri, viskozite, yüzey aktiflik
Emülsiyon, sıvı dispersiyonlar
Reoloji ve tekstür
Kütle aktarımı, kütle denkliği gibi konular anlatılacaktır.
Açlık ve Kıtlık
Dünya tarihinde açlık ve kıtlık her zaman olmuştur.
Son yüzyılda dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle tarım sektöründeki üretim, ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir.
Ciddi bir gıda kıtlığı sorunu ile karşı karşıya gelinmiştir.
Dünya Gıda Sorununun Çözümünde,
Tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir.
Tarımsal ürünlerin üretimi ve tüketimi sırasında ortaya çıkan ürün kayıpları en aza indirilmelidir.
Dünyada işlenebilir düşük verimli toprakların yüksek verimli düzeye çıkarılması gerekmektedir.
Deniz kaynaklı yeni gıdaların işlenmesi sağlanmalıdır.
Gıda üretiminde çağdaş teknoloji kullanılmalıdır.
Gelişmiş ülkelerin geri kalmış ve açlık sorunu ile karşı karşıya olan ülkelere yardım etmesi ve gıda kaynaklarının adil olarak paylaşılması gereklidir.


Gıda Bilimi
Hammaddenin yetiştirilmesinden başlayarak tüketime kadar geçen tüm aşamaları kapsar. Gıdaların özellikleri ve bunların üretim ve sağlıkla olan ilişkilerini ele alır.
Ancak gıdaların özellikleri yağış toprak cinsi ve işlenmesi, gübreleme, ilaçlama yöntemi, bitki ve hayvan karakteristikleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle gıda biliminin tanımı daha kapsamlı olmalıdır.

Gıda Bilimindeki Gelişmeler
Fabrikasyon gıda üretimi artmıştır. Yeni gıda kaynakları bulunmuştur. Gıdaların muhafazasında yeni teknikler geliştirilmiştir. Meyve ve sebzelerden aroma maddeleri ve enzimlerin elde edilmesi sağlanmıştır.
Mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel bozulmayı önlemek ve besin kaybını minimize etmek amacıyla balık gibi gıdaların yerinde işlenmesi, depolanması ve taşınması sağlanmıştır. Gıda konusunda yetişmiş insan sayısının artması sağlanmıştır.
Gıda endüstrisi kapsamındaki endüstri dalları:
Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi
Hububat ve Hububat Ürünleri Endüstrisi
Et ve Et Ürünleri Endüstrisi
Yumurta Endüstrisi
Bitkisel ve Hayvansal Yağ Endüstrisi
Meyve-Sebze Ürünleri Endüstrisi
Alkollü İçkiler Endüstrisi
Deniz Ürünleri Endüstrisi
Şeker ve Şekerli Ürünler Endüstrisi
Gıda endüstrisinde başlıca birim işlemler
Gıdaların temel özellikleri ve üretimde kullanılan ilkeler

Sosyal Medya :
Web sitemiz yayına girmiştir?
20 Ocak 2020, 00:27
ÖNCEKİ